6F Ürün Geliştirme

We Shape Your Ideas

MEBAK İş Yapış Modeli –6F


MEBAK temeli esneklik ilkesine dayanan 6 esnek (Flexible) adımda ürün geliştirme ve üretim hizmeti verir. Bu süreçleri 6F Modeli olarak tanımlar.

6F Modeli’nin temel prensibi; tüm aşamalarda ürünün ve hizmetin gelişmesi için esneklik alanlar sunmasıdır. Mebak için her proje kendi koşullarını oluşturur. Maksimum verimlilik için bu koşulların iyi analiz edilmesi ve her projenin kendi gerçeklerine göre uygulama fırsatlarını keşfetmek gerekir.

1. F – Ortak Çalışma

Ana sanayi üreticisinin ARGE ekibi ile gerçekleştirilir. Ürünle ilgili detaylarda mutabakat sağlanması amaçlanır. Ürünün üretimi için teknoloji seviyesi tespit edilir. Bu seviyede maksimum verimlilik sağlayacak senaryolar oluşturulur ve bir sonraki adıma geçilir.

2. F – Prototip

Oluşturulan senaryoların testleri gerçekleştirilir ve en verimli senaryo belirlenir. En verimli senaryonun sunduğu ürün prototipi oluşturulur ve müşteriye sunulur. Temel prensip alternatiflerden en verimlisine ulaşmaktır.

3. F – Test

Ana sanayi üreticisinin ürünü uygulama alanında test etmesi sağlanır. Test sonuçları değerlendirilir ve çıkan neticeye göre bir önceki ya da bir sonraki aşamaya geçilir.

4. F – Ön Seri Üretim

Artık ürünün hangi senaryoda üretileceğine karar verilmiştir. Yine de tüm koşulların çoklu üretimde doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Müşterinin ilk seri ihtiyacı kadar ürün, tüm sevkiyat ve teslim koşulları da belirlenerek üretilerek teslimatı gerçekleştirilir. Bu aşamada MEBAK ARGE uzmanlarından oluşan ekip projenin ana sanayideki uygulama aşamalarında yer alır.

5. F – Seri Üretim

Tüm koşullarına karar verilen ürün için MEBAK üretim tesisindeki tanımlamalar gerçekleştirilir. Ürün artık MEBAK üretim koşullarında yerini almıştır ve seri olarak üretimi ve sevkiyatı yapılabilir.

6. F – Sürekli Gelişim

MEBAK’ın esneklik ilkesinin temeli sürekli gelişip yeni koşullar ve yöntemler keşfetmektir. MEBAK, üretim teknolojilerini yakından izler, kendi sarf malzeme üreticilerindeki gelişmelere öncülük ederek. Yeni iyileştirme alanları geliştirmeyi sürekli kılar. İyileştirme fırsatlarını müşterilerine sunar.