Gizlilik politikası

MEBAK  gizliliğinize saygı duyar ve onu korur. Bu Gizlilik İlkesi, şirketimizin gizlilik politikası ve uygulamaları, internetten hakkınızda bilgi alınma yöntemleri ile ilgili seçim alternatifleriniz ve bu bilginin kullanılma şekli hakkında bilgi vermek için konulmuştur. Bu internet sitesi, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. mahkemeleri yetkilidir.
Otomatik olarak kaydedilen bilgiler
Sitemizi ziyaret eden kişilerin “domain” ve “IP” adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta, sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler, sitenin, Dünya`nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Cookie dosyaları
Cookie adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz “cookie” türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, cookie`leri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Cookie`ler, bilgisayarınıza, girdiğiniz sitenin sunucusu tarafından yerleştirilen küçük bilgi dosyalarıdır. İçerdikleri bilgi, girdiğiniz sitenin sunucusu tarafından rastlantısal olarak oluşturulmuş bir tanımlama künyesinden ibaret olduğu için, gizliliğinizi ya da güvenliğinizi tehlikeye atacak bir durum oluşturmaz. Bilgisayarınıza “cookie” dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Cookie leri iki neden için kullanıyoruz.
Sitelerimizi daha iyi yönetebilmek için sitenin kullanımı ile ilgili bilgi edinmek.

Oturum Cookie leri
Bunlar, geçici ve sizin site olduğunuz süre için oluşturulan cookie lerdir ve o oturuma ait sizin site içindeki faaliyetlerinize ait bilgileri kaydeder.

İstatistiksel Cookie ler
Bu cookieler, bize sitelerimizi geliştirip daha iyi yönetebilmemiz için gerekli olan genel bilgileri sağlarlar. Örneğin, siteye gelirken ve sitenin içindeyken izlediğiniz yollar gibi bilgileri içerirler. Kalıcı özellikte cookielerdir, oturumunuzu kapattığınızda da silinmezler ve siteyi son ziyaretinizden sonraki 2 yıl süre için saklanırlar, daha sonra tekrar ziyaret etmezseniz silinirler.

Bilgi Cookie leri
Bu cookieler, sizin, site içindeki cevaplarınız ve tercihlerinizi kaydeder. Örneğin, site içindeki bir anket sorusunu daha önce bir kez cevapladıysanız, bu soru size tekrar sorulmaz. Kalıcı özelliktedir ve 2 ay sonra silinirler.

Üyelik Cookie leri
Bu cookie ler, sitede herhangi bir hizmete üye olduysanız, bununla ilgili kayıtları içerir. Örneğin, sitemizdeki elektronik bültene bir kez üye olduysanız, tekrar geldiğinizde, sitenin sizi hatırlamasını sağlar. Kalıcı özelliktedir ve 2 ay sonra silinirler.

Veri toplanması ve kullanımı
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. Bilgi, mal, ürün ya da hizmet satın almak istediğinizde, bazı ek finansal detayları talep ederiz. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır.

Güvenlik
Biz, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.
Sitemize giren ziyaretçilerimize, bize bilgi göndermeleri için güvenli bir bilgi aktarım yönteminin kullanılması imkanını halihazırda sağlayamıyoruz.